al contingut a la navegació Informació de contacte

Línies de treball del projecte

• Identificació de les principals causes de l’actual situació demogràfica a la Vall de Boí.

• Diagnosi de l’estat actual del municipi de la Vall de Boí en matèria d’habitatge.

• Propostes d’actuació basades amb la diagnosi efectuada.

• Calendari de desplegament de les propostes realitzades.

• Pressupost i fons de finançament per a fer front a la implementació de les propostes presentades.

• Definició de indicadors que permetin avalua, de forma objectiva, el grau d’acompliment de les accions realitzades.

Banner web.png