al contingut a la navegació Informació de contacte

Cens d’Animals de Companyia

La Llei 3/1994, de 20 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, estableix els sistemes d’identificació obligatoris per als animals domèstics de companyia.

Per Decret 328/1998, de 24 de desembre, es regula el cens i registre d’animals de companyia, essent els Ajuntaments els que disposin d’un registre censal d’animals de companyia i els posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a inscriure els seu animals en el registre censal del municipi de residència habitual de l’animal.

Documentació necessària per al cens:

Dades del propietari:

                Nom i cognoms

                DNI

Domicili i telèfon

Dades de l’animal:

                Espècie i raça

                Sexe

                Data naixement

                Sistema utilitzat d’identificació

                Codi identificació

                Domicili habitual de l’animal