al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Per trobar totes les dades referents a la Vall de Boí, tant a nivell social, econòmic o demogràfic, podeu visitar la següent web:

https://www.idescat.cat/emex/?id=250432&lang=es&utm_campaign=home&utm_medium=cercador&utm_source=territori

Vall de Boí, la

Codi
250432
Comarca
Alta Ribagorça
Població
1.060
Superfície
219,49
Densitat
4,8
Altitud
1.111

Superfície (km²)

Municipi
219,49
Comarca
426,86
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4,8
Comarca
9,2
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
562
Comarca
2.024
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
498
Comarca
1.921
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.060
Comarca
3.945
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
124
Comarca
495
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
749
Comarca
2.643
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
139
Comarca
611
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
48
Comarca
196
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.060
Comarca
3.945
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
63
Comarca
273
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
393
Comarca
1.375
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
81
Comarca
290
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
25
Comarca
86
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
562
Comarca
2.024
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
61
Comarca
222
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
356
Comarca
1.268
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
58
Comarca
321
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
23
Comarca
110
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
498
Comarca
1.921
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
832
Comarca
2.668
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
106
Comarca
686
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
122
Comarca
591
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.060
Comarca
3.945
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
965
Comarca
3.453
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
95
Comarca
492
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.060
Comarca
3.945
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
517
Comarca
1.789
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
45
Comarca
235
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
562
Comarca
2.024
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
448
Comarca
1.664
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
50
Comarca
257
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
498
Comarca
1.921
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
67
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
74
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
28
Comarca
141
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
110
Comarca
545
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
59,1
Comarca
80,7
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
12
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
8
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
7
Comarca
20
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
24
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
10
Comarca
47
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
5
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
39
Comarca
41
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-7
Comarca
-18
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
32
Comarca
23
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
42
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
7
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
11
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
7
Comarca
31
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
42
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
176
Comarca
708
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
18,4
Comarca
18,48
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
0,63
Comarca
-0,42
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
17,78
Comarca
18,9
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
996
Comarca
3.997
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
863
Comarca
3.248
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
879
Comarca
3.377
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
641
Comarca
2.418
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
996
Comarca
4.032
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
17
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
6
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
3
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
38
Comarca
75
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
50
Comarca
110
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
15,5
Comarca
18,2
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
17,3
Comarca
26
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,7
Comarca
24,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
39,5
Comarca
31,7
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
803
Comarca
2.994
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
65,9
Comarca
65,8
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
809
Comarca
2.898
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
81,2
Comarca
80
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
807
Comarca
2.947
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
62,1
Comarca
66
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
43,4
Comarca
45,1
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
792
Comarca
2.949
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
578
Comarca
1.875
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
124
Comarca
561
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
701
Comarca
2.436
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
326
Comarca
1.685
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
924
Comarca
3.587
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
287
Comarca
934
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
210
Comarca
726
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
497
Comarca
1.660
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
523
Comarca
1.762
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
5
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
25
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
130
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
240
Comarca
600
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
275
Comarca
765
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
85
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
15
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
55
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
125
Comarca
335
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
185
Comarca
490
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
350
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
355
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
60
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
275
Comarca
765
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
66
Comarca
172
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
163
Comarca
833
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
814,48
Comarca
932,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
85
Comarca
384
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
60
Comarca
362
Catalunya
775.829

Total

Municipi
145
Comarca
746
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,2
Comarca
3,8
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
6,8
Comarca
10,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,8
Comarca
18,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
29,2
Comarca
105,7
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
3,6
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
39,1
Comarca
142,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
17,5
Comarca
67,9
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
21,6
Comarca
74,8
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
39,1
Comarca
142,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
488
Comarca
1.810
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
1.327
Comarca
1.881
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
204
Comarca
632
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.019
Comarca
4.323
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
356
Comarca
1.411
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
488
Comarca
1.810
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
195
Comarca
744
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals

Municipi
488
Comarca
1.810
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
17.137
Comarca
61.648
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
16,7
Comarca
16,1
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
91,6
Comarca
88,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.504
Comarca
7.579
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
45.052
Comarca
38.403
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
225
Comarca
194
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.689
Comarca
20.647
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.425
Comarca
5.408
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
58
Comarca
316
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
5.219
Comarca
9.779
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
5.277
Comarca
10.094
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
9
Comarca
33
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
46
Comarca
253
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
1
Comarca
3
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
58
Comarca
316
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
41
Comarca
89
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
27
Comarca
60
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.401
Comarca
2.851
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
5.577
Comarca
12.439
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
443
Comarca
764
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
2.570
Catalunya
8.192.796

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
143
Comarca
216
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
14
Comarca
17
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
29
Comarca
46
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
1.405
Comarca
1.804
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
2
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
477
Comarca
1.080
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
45
Comarca
74
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
265
Comarca
422
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
536
Comarca
1.970
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
104
Comarca
277
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
251
Comarca
866
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
57
Comarca
237
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
948
Comarca
3.350
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,78
Comarca
1,57
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
56,1
Comarca
50
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
14
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
247,92
Comarca
364,5
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions