al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Per trobar totes les dades referents a la Vall de Boí, tant a nivell social, econòmic o demogràfic, podeu visitar la següent web:

https://www.idescat.cat/emex/?id=250432&lang=es&utm_campaign=home&utm_medium=cercador&utm_source=territori

Vall de Boí, la

Codi
250432
Comarca
Alta Ribagorça
Població
1.090
Superfície
219,49
Densitat
5
Altitud
1.111

Superfície (km²)

Municipi
219,49
Comarca
426,86
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
5
Comarca
9,3
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
581
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
509
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.090
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
132
Comarca
494
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
765
Comarca
2.664
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
151
Comarca
608
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
42
Comarca
192
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.090
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
67
Comarca
274
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
403
Comarca
1.394
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
88
Comarca
296
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
23
Comarca
86
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
581
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
65
Comarca
220
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
362
Comarca
1.270
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
63
Comarca
312
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
19
Comarca
106
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
509
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
862
Comarca
2.696
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
108
Comarca
664
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
120
Comarca
598
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.090
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.001
Comarca
3.474
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
89
Comarca
484
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.090
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
542
Comarca
1.806
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
39
Comarca
244
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
581
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
459
Comarca
1.668
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
50
Comarca
240
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
509
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
64
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
76
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
27
Comarca
140
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
110
Comarca
545
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
59,1
Comarca
80,7
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
8
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
9
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
7
Comarca
17
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
24
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
10
Comarca
47
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
10
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
39
Comarca
41
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-7
Comarca
-18
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
32
Comarca
23
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
42
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
7
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
11
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
7
Comarca
31
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
42
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
7
Comarca
-225
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
0,73
Comarca
-6,03
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
1,46
Comarca
-2,84
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,73
Comarca
-3,19
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
996
Comarca
3.997
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
863
Comarca
3.248
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
879
Comarca
3.377
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
641
Comarca
2.418
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
996
Comarca
4.032
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
17
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
6
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
3
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
38
Comarca
75
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
50
Comarca
110
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
12,2
Comarca
15,5
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
17,1
Comarca
25,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,9
Comarca
24,7
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
42,9
Comarca
34,5
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
805
Comarca
2.910
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
77,1
Comarca
73,6
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
819
Comarca
2.919
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
60,8
Comarca
57,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
800
Comarca
2.873
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73
Comarca
72,3
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
76,5
Comarca
73
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
805
Comarca
2.899
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
546
Comarca
1.758
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
42
Comarca
198
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
588
Comarca
1.956
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
321
Comarca
1.440
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
915
Comarca
3.393
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
330
Comarca
995
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
245
Comarca
800
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
570
Comarca
1.790
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
590
Comarca
1.880
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
5
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
35
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
145
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
355
Comarca
755
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
395
Comarca
945
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
85
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
15
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
55
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
130
Comarca
325
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
185
Comarca
485
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
155
Comarca
420
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
165
Comarca
450
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
75
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
395
Comarca
945
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
76
Comarca
188
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
159
Comarca
826
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
876,27
Comarca
989,68
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
84
Comarca
380
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
58
Comarca
364
Catalunya
783.019

Total

Municipi
142
Comarca
744
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,5
Comarca
2,5
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,7
Comarca
7,7
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,2
Comarca
10,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
21,8
Comarca
77,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
2,9
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
29,2
Comarca
101
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
14,1
Comarca
46,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
15,1
Comarca
54,8
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
29,2
Comarca
101
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
488
Comarca
1.810
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
1.327
Comarca
1.881
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
204
Comarca
632
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.019
Comarca
4.323
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
356
Comarca
1.411
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
227
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
488
Comarca
1.810
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
195
Comarca
744
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
306
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
488
Comarca
1.810
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
110,1
Comarca
101,8
Catalunya
100

RFDB (milers d'euros)

Municipi
15.052
Comarca
57.539
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,4
Comarca
14,7
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
81,9
Comarca
83,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.500
Comarca
7.602
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
45.121
Comarca
38.374
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
226
Comarca
194
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.689
Comarca
20.647
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.425
Comarca
5.408
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
58
Comarca
316
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
5.219
Comarca
9.779
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
5.277
Comarca
10.094
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
9
Comarca
33
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
46
Comarca
253
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
1
Comarca
3
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
58
Comarca
316
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
41
Comarca
89
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
27
Comarca
60
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.401
Comarca
2.851
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
5.577
Comarca
12.439
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
443
Comarca
764
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
2.570
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
29
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
143
Comarca
216
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
7
Comarca
8
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
29
Comarca
46
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
1.395
Comarca
1.791
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
2
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
477
Comarca
1.080
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
45
Comarca
73
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
265
Comarca
413
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
524
Comarca
1.980
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
105
Comarca
287
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
259
Comarca
889
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
60
Comarca
247
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
948
Comarca
3.403
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,79
Comarca
1,57
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
56,9
Comarca
50,8
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
15
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
140,72
Comarca
223,76
Catalunya
3.823.878,74