al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Per trobar totes les dades referents a la Vall de Boí, tant a nivell social, econòmic o demogràfic, podeu visitar la següent web:

https://www.idescat.cat/emex/?id=250432&lang=es&utm_campaign=home&utm_medium=cercador&utm_source=territori

Vall de Boí, la

Codi
250432
Comarca
Alta Ribagorça
Població
1.092
Superfície
219,49
Densitat
5
Altitud
1.111

Superfície (km²)

Municipi
219,49
Comarca
426,86
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
5
Comarca
9,4
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
590
Comarca
2.089
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
502
Comarca
1.930
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
1.092
Comarca
4.019
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
132
Comarca
494
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
765
Comarca
2.664
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
151
Comarca
608
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
42
Comarca
192
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.090
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
67
Comarca
274
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
403
Comarca
1.394
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
88
Comarca
296
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
23
Comarca
86
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
581
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
65
Comarca
220
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
362
Comarca
1.270
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
63
Comarca
312
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
19
Comarca
106
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
509
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
862
Comarca
2.696
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
108
Comarca
664
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
120
Comarca
598
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.090
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.001
Comarca
3.474
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
89
Comarca
484
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.090
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
542
Comarca
1.806
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
39
Comarca
244
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
581
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
459
Comarca
1.668
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
50
Comarca
240
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
509
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
64
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
76
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
27
Comarca
140
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
110
Comarca
545
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
59,1
Comarca
80,7
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
8
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
9
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
7
Comarca
17
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
11
Comarca
28
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
22
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
14
Comarca
50
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
11
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
207
Comarca
642
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
111
Comarca
441
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
81
Comarca
306
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
57
Comarca
243
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
30
Comarca
96
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
483
Comarca
1.734
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
207
Comarca
642
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
30
Comarca
93
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
54
Comarca
246
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
102
Comarca
447
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
72
Comarca
273
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
21
Comarca
36
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
483
Comarca
1.731
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
39
Comarca
41
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-7
Comarca
-18
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
32
Comarca
23
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
42
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
7
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
11
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
7
Comarca
31
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
42
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-6,4
Comarca
-8,25
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
6,4
Comarca
15
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-1,83
Comarca
7,5
Catalunya
17,89

Creixement total intercensal

Municipi
7
Comarca
-225
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
0,73
Comarca
-6,03
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
1,46
Comarca
-2,84
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,73
Comarca
-3,19
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
996
Comarca
3.997
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
863
Comarca
3.248
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
879
Comarca
3.377
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
641
Comarca
2.418
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
996
Comarca
4.032
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
18
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
6
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
3
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
38
Comarca
78
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
50
Comarca
114
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
12,2
Comarca
15,5
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
17,1
Comarca
25,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,9
Comarca
24,7
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
42,9
Comarca
34,5
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
805
Comarca
2.910
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
77,1
Comarca
73,6
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
819
Comarca
2.919
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
60,8
Comarca
57,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
800
Comarca
2.873
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73
Comarca
72,3
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
76,5
Comarca
73
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
805
Comarca
2.899
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
546
Comarca
1.758
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
42
Comarca
198
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
588
Comarca
1.956
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
321
Comarca
1.440
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
915
Comarca
3.393
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
335
Comarca
995
Catalunya
1.848.210

Dones

Municipi
245
Comarca
810
Catalunya
1.647.795

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
580
Comarca
1.805
Catalunya
3.496.005

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
610
Comarca
1.915
Catalunya
3.673.555

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
5
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
35
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
130
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
405
Comarca
790
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
440
Comarca
960
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
85
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
15
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
55
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
130
Comarca
320
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
190
Comarca
480
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
155
Comarca
375
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
195
Comarca
495
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
90
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
440
Comarca
960
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
76
Comarca
178
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
158
Comarca
834
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
979,05
Comarca
1.131,2
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
82
Comarca
388
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
58
Comarca
367
Catalunya
795.474

Total

Municipi
140
Comarca
755
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,7
Comarca
1,3
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,2
Comarca
7,2
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,2
Comarca
6,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
12,8
Comarca
56,7
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
3,5
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
19,8
Comarca
75,3
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
8
Comarca
28,7
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
11,8
Comarca
46,7
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
19,8
Comarca
75,3
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
482
Comarca
1.733
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
1.428
Comarca
2.664
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
1.910
Comarca
4.397
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
25,2
Comarca
39,4
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
294
Comarca
1.149
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
129
Comarca
363
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
60
Comarca
222
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
483
Comarca
1.731
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
26,7
Comarca
21
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
114
Comarca
174
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
99
Comarca
285
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
93
Comarca
633
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
45
Comarca
267
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
102
Comarca
324
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
24
Comarca
48
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
480
Comarca
1.731
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
110,1
Comarca
101,8
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
15.052
Comarca
57.539
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers €)

Municipi
14,4
Comarca
14,7
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
81,9
Comarca
83,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.500
Comarca
7.602
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
45.121
Comarca
38.374
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
226
Comarca
194
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.665
Comarca
21.778
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.996
Comarca
5.686
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
58
Comarca
316
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
5.219
Comarca
9.779
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
5.277
Comarca
10.094
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
9
Comarca
33
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
46
Comarca
253
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
1
Comarca
3
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
58
Comarca
316
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
41
Comarca
89
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
27
Comarca
60
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.401
Comarca
2.851
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
5.577
Comarca
12.439
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
443
Comarca
764
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
2.570
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
29
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
143
Comarca
216
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
7
Comarca
8
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
29
Comarca
46
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
1.395
Comarca
1.791
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
2
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
477
Comarca
1.080
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
45
Comarca
73
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
265
Comarca
413
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
524
Comarca
1.980
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
105
Comarca
287
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
259
Comarca
889
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
60
Comarca
247
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
948
Comarca
3.403
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,79
Comarca
1,57
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
56,9
Comarca
50,8
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
15
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
140,72
Comarca
223,76
Catalunya
3.823.878,74