al contingut a la navegació Informació de contacte

Reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat del veïnat.

  1. La quantia de la taxa es, en tot cas i sense cap excepció

* 1,5 % dels ingressos bruts procedents de la facturació anual en el terme municipal