al contingut a la navegació Informació de contacte

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Grava la titularitat dels vehicles, aptes per circular per les vies públiques qualsevol que sigui la seva classe i categoria. 

Potencia i classe de vehicle

Tarifa Llei

Coeficient

Tarifa municipal

Turismes

 

 

 

De menys de 8 cavalls fiscals

12,62

1,40

17,67

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

34,08

1,40

47,71

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

71,94

1,40

100,72

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

89,61

1,40

125,46

De 20 cavalls fiscals en endavant

112,00

1,40

156,80

Autobusos

 

 

 

De menys de 21 places

83,30

1,40

116,62

De 21 a 50 places

118,64

1,40

166,10

De més de 50 places

148,30

1,40

207,62

Camions

 

 

 

De menys de 1.000 kg. De carga útil

42,28

1,40

59,19

De 1.000 kg. A 2.999 kg de carga útil

83,30

1,40

116,62

De més de 2.999 a 9.999 kg de carga útil

118,64

1,40

166,10

De més de 9.999 kg. De carga útil

148,30

1,40

207,62

Tractors

 

 

 

De menys de 16 cavalls fiscals

17,67

1,40

24,74

De 16 a 25 cavalls fiscals

27,77

1,40

38,87

De més de 25 cavalls fiscals

83,30

1,40

116,62

Remolcs

 

 

 

De menys de 1.000 i més de 750 kg carga útil

17,67

1,40

24,74

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

27,77

1,40

38,87

De més de 2.999 kg de carga útil

83,30

1,40

116,62

Altres vehicles

 

 

 

Ciclomotors

4,42

1,40

6,18

Motocicleta fins a 125 c.c.

4,42

1,40

6,18

Motocicleta de més de 125 c.c. fins 250 c.c.

7,57

1,40

10,60

Motocicleta de més de 250 c.c. fins 500 c.c.

15,15

1,40

21,20

Motocicleta de més de 500 c.c. fins 1.000 c.c.

30,29

1,40

42,41

Motocicleta de més de 1.000 c.c

60,58

1,40

84,81