al contingut a la navegació Informació de contacte

Reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres

Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dintre del terme municipal , de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual hom exigeixi l’obtenció de la llicència d’obra urbanística corresponen 

Construccions, instal·lacions i obres

Taxes

Tipus gravamen

 

Obres majors

 

0,60

 

2,4

Obres menors

0,40

2,4

Industrials

0,50

2,4

Ramaderes

0,10

2,4

Bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 

Bonificació – IMCIO

 

Clau 1cp-1ap

 

75%

Trebols

75%

Clau 1a – vivenda habitual

50%

Clau 1a – activitat

25%

Clau 1a – vivenda habitual/activitat

25%

  

Altres

Quota

 

Tràmits en règim comunicació

 

72,12 €

Tràmits en règim autorització

132,22 €

Tràmits règim llicència ambiental

180,30 €

Llicència 1ª ocupació

60,10 €

Certificació qualificació urbanística

39,07 €

Llicència segregació

60,10 €

Document Actions