al contingut a la navegació Informació de contacte

Reguladora de drets de comesa de connexió a les xarxes de clavegueres i aigua potable

És devengarà en ocasió de l’atorgament de la llicència urbanística en el seu cas o en el moment de procedir a la connexió si no es du a terme en ocasió d’una obra nova.

S’estableix la tarifa de l’alta en el servei amb 42,07 Euros per vivenda o entitat registral.

Document Actions