al contingut a la navegació Informació de contacte

Normativa cartells

5.- NORMATIVES

 5.1. Col·locació de rètols vistos a la via pública

Materials:  Segons les solucions pròpies de la vall

Estructura del rètol: Fusta tonalitat fosca semblant a la fusta vella

                              Ferro forjat (pintura negra o gris fosc (oxiron o similar)

Il·luminació : Es permet la seva il·luminació interior i exterior incorporada en forma de regleta al mateix rètol.

Resta prohibida la il·luminació amb focus i projectors separats o no

Mesures:

Rètols al pla de façana col·locats per sota el nivell del primer forjat i/o cossos volats

.- Amplada màxima: 0,60 m.

.- Longitud màxima: 3,00 m.

.- Gruix màxim:       0,15 m.

Rètols perpendiculars al pla de façana (banderoles)

.- Alçada a partir de 3 m. i amb una alçada màxima de 2 m.

.- Longitud màxima: 0,50 m

.- Gruix màxim: 0,15 m.

La volada màxima al vial

.- Carrer de menys de 6 m. Nos son permesos

.- Carrer de més de 6 m. Amb vorera. Màxim 0,50 m.

.- En el tipus de rètol en forma de banderola, es  a dir col·locat perpendicular a la façana, caldrà aportar certificat per la firma instal·ladora del rètol a efectes de seguretat pròpia i de tercers, atès la seva instal·lació en espai d’ús i domini públic.