al contingut a la navegació Informació de contacte

D’ocupació de la via pública amb elements d’obres o similars

S’estableix com a quota per ocupació de la via pública amb elements d’obra o similar la quantitat de 3,01 Euros per metre lineal de carrer i mes ocupat