al contingut a la navegació Informació de contacte

Comissió de Comunicació, Transparència i Bon Govern

Membres

Funcions

  1. Aprovar i avaluar les estratègies i directrius per garantir el compliment de la normativa de transparència i govern obert per part dels organismes de l'Administració municipal, les entitats de dret públic, les societats amb participació majoritària o vinculades.
  2. Proposar l'aprovació de la normativa de desenvolupament que es consideri necessària.
  3. Rebre la informació dels treballs de la Comissió tècnica per a la transparència i accés a la informació i de la Comissió tècnica per a la participació ciutadana.
  4. Aprovar instruments de principis, bones pràctiques o conductes recomanables en relació amb tots els àmbits de transparència i participació ciutadana.
  5. Qualsevol altra funció que li encomani en aquest àmbit. 

Document Actions