al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuntament

Alcaldia

Composició del Consistori

Acció de govern

Plens

Acta Ple 200813

Principals temes tractats: - Aprovació definitiva ordenança de regulació de la circulació de vehicles, vianants i d’altres mitjans de transport per les vies urbanes - Moció per la suficiència financera dels ens locals

Acta Ple 200723

Principals temes tractats: - Aprovació del compte general anualitat 2019 i donar compte de la liquidació 2019 - Conveni per la gestió forestal de les forest de titularitat municipal. - Acord festes locals 2021

Acta ple 200507

Principals temes tractats: - Donar compte actuacions fetes en relació a la COVID-19 i aprovació mesures econòmiques - Aplicació ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció - Aprovació inicial Ordenança de tinença i protecció dels animals, Ordenança municipal reguladora de la circulació i modificació puntual de les NNSS - Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l'ajuntament - Moció per flexibilitzar regles fiscals i Moció per clarificar les pressumptes irregularitats de la monarquia espanyola

Acta ple 200220

Principals temes tractats: - Presentació pàgina web i nova imatge corporativa - Aprovació projecte, arranjament, consolidació estructural i restauració coberta de Casa Solé de Durro - Nomenaments representants al Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça - Moció Municipal a favor de la reforma horaria

Acta ple 11 2019

Principals temes tractats: - Aprovació inicial pressupost municipal 2020 - Nomenaments representants a l’Escola d’Esqui de la Vall de Boí. Renovació de càrrecs - Acord festes locals 2020 - Donar compte memòries PUOSC presentades - Ratificació Conveni Ajuntament de la Vall de Boi, estació d’ Esqui Boí Taüll de 1992

Decrets i Resolucions

Pla d'actuació municipal

Govern obert i transparència

Reglaments i normatives

Ordenances fiscals

Les ordenances són aquelles disposicions que regulen el funcionament i la gestió municipal.

Informació Urbanística

Document Actions