al contingut a la navegació Informació de contacte

QUINS són els serveis essencials que han de continuar treballant a partir de les 00.00 hores?

DILLUNS 30 MARÇ 2020

Expliquem què ha publicat el BOE fa una estona:

Qui afecta el permís retribuït no recuperable?

De forma obligatòria, tots els treballadors i treballadores en actiu per compte d’altri,
amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més
endavant.

Què comporta el permís retribuït no recuperable?

Els treballadors i treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball
per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït
recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de
restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada
amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Quin és el període de vigència?

Del 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclosos

Hi ha excepcions?

Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que
actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat
temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment
previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació
laboral.

I si ja havia previst gaudir de vacances?

Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa.

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat
mínima?

Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els
torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable
(per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de
setmana ordinari o festiu.

Hi ha un període d’aplicació?

En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns
30 de març les persones treballadores poden desenvolupar les tasques
imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar
de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

Quins són aquests serveis essencials?

 • Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel
  permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la
  seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que
  estigui previst en cada cas:
 • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges,
  òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria,
  benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments
  d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)
 • Servei de perruqueria a domicili
 • Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració.
 • Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural
 • Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials
 • Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei
  d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses
 • Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament
  dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment
  i seguretat dels edificis públics.
 • Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments,
  begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i
  farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment
 • Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest
  transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma
 • Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim,
  serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines,
  de trànsit i de seguretat viària
 • Forces Armades
 • Seguretat privada
 • Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones
  dependents i amb discapacitat
 • Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19
 • Serveis funeraris
 • Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals
 • Venda de premsa
 • Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució
 • Serveis financers, bancaris i d’assegurances
 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics
  essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis
  públics i el seu teletreball
 • Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere
 • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que
  assisteixin a actuacions processals no suspeses
 • Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de
  riscos laborals, en qüestions urgents
 • Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts
 • Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància
 • Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües
  residuals, descontaminació i retirada d’animals morts
 • Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants
 • Abastiment d’aigua potable
 • Serveis meteorològics
 • Servei postal universal de l’operador estatal
 • Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de
  logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors
  sanitaris

Fitxers adjunts