al contingut a la navegació Informació de contacte

Modificació calendari fiscal per l’Estat d’Alarma i altres mesures tributàries

Donat l’estat d’alarma i confinament que patim, us traslladem les mesures que s’han pres pel que fa al pagament dels impostos que tenim delegats.

DIMECRES 15 ABRIL 2020

CANON DE L’AIGUA

En data 2 d'abril ha tingut entrada a l'ajuntament un escrit de l'Agència Catalana de l'Aigua, referent a la reducció del 50% del canon de l'aigua durant els mesos d'abril i maig.

Des de l'ajuntament s'han fet consultes per saber la seva aplicació a la Vall de Boí al no existir comptadors, i el resultat de les mateixes han conclòs que:

  • El mes de novembre, que és quan es tramita el pagament anual, s’aplicarà un descompte del 50% del cànon de l’aigua en els volums d’abril i maig.
  • S'aplicaran mínims de facturació de 6 m3 per abonat i mes sense considerar el nombre de places en les repercussions del cànon de l'aigua dels consums d'abril a desembre de 2020, per establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada (art. 3 Decret llei 12/2020)

Pel que fa als impostos delegats a l'OAGRTL:

IMPOST DE VEHICLES

El termini de pagament en voluntària dels rebuts del 2020 de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  que gestiona l'OAGRTL s'ha ampliat fins el dia 25 de maig del 2020.

Rebuts no domiciliats:

Es podran pagar fins el dia 25 de maig.

Si el document de pagament que teniu té un termini fins el dia 29 d'abril, podeu demanar-ne un de nou a l'OAGRTL amb ampliació de termini fins el 25 de maig.

Rebuts domiciliats:

Si ja teniu el rebut domiciliat, el càrrec al número de compte es farà el dia 21 de maig. 

Més informació a: http://www.oagrtl.cat/noticies-ca/ampliacio-termini-pagament-en-voluntaria-fins-el-25-de-maig-de-2020

IBI

La declaració de l’estat d’alarma, a causa de la COVID 19, ha comportat la modificació del calendari de cobrança del IBI que du a terme l’Organisme Autònom de la Diputació de Lleida, els quals queden fixats tal i com s’estableix tot seguit:

Més informació

ESCOMBRARIES

S'ha sol·licitat al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça la reducció al 50% els mesos de març i abril i donar un ajornament pel seu cobrament fins al juliol o setembre.

Esperem que aquestes mesures ajudin a les famílies a suportar millor aquest estat d'alarma.