al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts per a professionals i microempreses del sector turístic

DIMECRES 15 ABRIL 2020

ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Objecte
Es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, per tal fer efectiva la continuïtat de les seves activitats.

Quantia dels ajuts
La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500,00 euros per persona beneficiària.

Persones i entitats beneficiàries
- Establiments d'allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de
turisme rural.
- Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de
destinació (destination managers companies), organitzadores professionals de congressos i explotadores
d'habitatges d'ús turístics.
- Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i
afavoreixen les estades en el territori.
- Guies de turisme habilitades.

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils que es regeixen
per la seva normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de
turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002).

Sol·licituds i termini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i restarà obert fins a exhaurir el pressupost per a aquestsconceptes.
Un cop exhaurit el pressupost, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta situació, i la presentació de la sol·licitud no donarà cap dret a l'obtenció de l'ajut, a excepció del supòsit que s'ampliï l'import de la convocatòria, d'acord amb l'article 3.2 d'aquesta Resolució.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020).

Concretament es podran presentar a partir de demà, exclusivament pel canal electrònic a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Termini d'execució

La persona beneficiària ha de mantenir la seva activitat com a mínim per un període d'un any des de l'atorgament de la subvenció.

Més informació a http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Linia-de-subvencions-per-a-professionals-del-sector-turistic-afectats-economicament-pel-COVID-19

Fitxers adjunts