al contingut a la navegació Informació de contacte

Mesures excepcionals i recomanacions en relació a l’atenció i a l’organització dels SBAS en relació el COVID-19

DISSABTE 14 MARÇ 2020

Objectiu:

 • Garantir l’atenció social bàsica orientada als perfils de vulnerabilitat en el context d’activació de la Fase d’emergència 1 del Pla PROCICAT del Govern de la Generalitat, d’acord amb les mesures d’alerta epidemiològica i de distanciament social preses per l’autoritat sanitària.
 • Prioritzar l’atenció social a les famílies vulnerables i els infants a càrrec, les persones grans en situació de dependència amb dèficit de suport familiar i les persones sense llar i sense sostre.

Proposta de mesures de coordinació:

 • Coordinació amb els SSTT del DTASF i, en el cas de la demarcació de Barcelona, amb les Direccions generals afectades
 • Pla local d’emergència
 • Xarxa d’entitats socials de l’ABSS

Proposta de mesures organitzatives:

 • Identificar i prioritzar aquelles situacions urgents que no podran prescindir de l’atenció dels EBAS o noves emergències socials arran del COVID-19, especialment les persones en situació de vulnerabilitat.
 • Prioritzar, fins la finalització de la Fase d’emergència, les actuacions següents:
  o Situacions d’emergència social
  o Serveis d’atenció domiciliaria
  o Serveis de menjador
  o Alimentació bàsica
  o Atenció a menors en situació de risc

Cribar les i els nous usuaris per valorar la urgència i posposar l’atenció no urgent.

 • Identificar les atencions ja programades de col·lectius vulnerables pel COVID-19 i reprogramar-les, en la mesura que sigui possible o buscar altres sistemes d’atenció (connexió a través de familiars o entorn cuidador).
 • Identificar per a quines persones de forma temporal i excepcional es redueix la seva atenció o s’ajorna fins a notificació.
  Ajornar intervencions grupals o de treball comunitari prescindibles (a no ser que siguin encaminades a cobrir necessitats socials arran de l’emergència).
 • Establir un sistema de suplències pels processos essencials prèviament definits per l’equip.
 • Fomentar l’atenció telefònica i el teletreball sempre que sigui possible; garantir la presencialitat pel que fa als casos urgents.
 • Establir un registre de les persones que s’atenen presencialment als centres.
 • Evitar aglomeracions a les sales d’espera, fent només les visites imprescindibles amb cita prèvia. I posposar les no urgents.

Proposta de mesures d’higiene personal:
Seguir les recomanacions del Departament de Salut, consulteu l’enllaç de canal salut, on trobareu tota la informació actualitzada:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/