al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Agència catalana de l'aigua ha subvencionat les actuacions de millora de la xarxa d'aigua en baixa del nucli de Boí i l'automatització del dipòsit de Taüll

DILLUNS 03 JUNY 2024

Després de molts anys de falta d’inversions i de manteniment a la majoria de les poblacions de la vall i a les seves xarxes d’abastament d'aigua, s’han detectat deficiències importants què s’han d’anar pal·liant. I donat que l’ajuntament és l’entitat gestora del subministrament de l’aigua de tot el municipi, està fent tot el possible per complir les actuals exigències de salubritat de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i les exigències tècniques de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA); com per exemple la millora dels sistemes de tractament de desinfecció per cloració dels dipòsits municipals, que s’ha dut a terme recentment, referenciat per norma UNE901-2013 i els Reial Decrets 140/2003, 1798/2010, 1799/2010 i 902/2018.

Un cop establertes les bases de la línia de subvencions adreçades als ens locals per la realització d’inversions per l’execució d’actuacions d’abastament en baixa, es va procedir a especificar quina seria l’actuació el qual es requereix resoldre al municipi de la Vall de Boí:


1.1 Canalització Boí
Substitució de la canalització municipal d’aigua de consum humà des del dipòsit
situat a 1.353 m.s.m, fins a l’entrada del poble de Boí 1263 m.s.m, aquest dipòsit de 315m3 està situat a 610 ml del nucli. 


1.2 Automatització dipòsit de Taüll
Automatització del dipòsit de Taüll amb la instal·lació i configuració d’un
sistema de telecontrol amb sondes de nivell d’aigua, clor i lectura dels
comptadors existents.

El cost total del projecte és de 119.590€, essent la subvenció de l'ACA 109.050,73€