al contingut a la navegació Informació de contacte

La Vall de Boí posa en marxa la figura del «vigilant municipal»

DILLUNS 01 AGOST 2022

A partir d’aquesta setmana s’ha posat en marxa la figura del “vigilant municipal”, que vetllarà pel compliment dels reglaments, ordenances, bans i resolucions pel que fa a la circulació i autocaravanes, així com qualsevol altra incidència a la via pública, dependències municipals, parcs i jardins i mobiliari urbà.

 Aquest servei té com objecte establir un marc regulador que permeti la distribució racional dels espais públics i de l’estacionament temporal o itinerant dins el terme municipal, amb la finalitat de no entorpir el trànsit rodat de vehicles, preservar els recursos i espais naturals del mateix, minimitzar els possibles impactes ambientals, garantir la seguretat de les persones i la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments públics entre tots els usuaris de les vies públiques. Així com també fomentar el desenvolupament econòmic del municipi, i alhora preservar la convivència cívica i social.

 Davant l’increment del turisme d’autocaravanes, furgonetes i trànsit en general, sobre tot en l’època de vacances, justifica la creació d’aquest servei, a més a més de la necessitat d’ordenar els espais públics i evitar que se’n faci un mal ús, en definitiva reordenar tot el que respecta a l’espai públic, així d’aquesta manera millorar la imatge del municipi.