al contingut a la navegació Informació de contacte

Finalització d'una part de les obres de restauració de "Casa Solé" de Durro

DIJOUS 29 SETEMBRE 2022

L’aposta de l’Ajuntament de la Vall de Boí per consolidar el turisme com una de les activitats motores del municipi es decidida i pren una clara orientació  cap a les estratègies que aposten per la valorització dels recursos naturals, agraris, culturals i arquitectònics d’una forma integrada, configurant i valoritzant el que s’anomena paisatge cultural. Des de fa temps s’estan desenvolupant un seguit d’iniciatives i projectes que donen contingut real i avalen aquesta línia de treball:

 Un d’aquest projecte és la creació d’un ecomuseu a Durro, aprofitant una edificació tradicional que manté l’estructura i els espais que conformaven una unitat d’explotació muntanyenca tradicional, “Casa Solé” de Durro.

Aquest equipament, que suposaria un reforçament de l’oferta turística de Durro –relativament aïllat i desvinculat de la dinàmica de creixement d’altres nuclis de la vall-  tindrà una triple finalitat:

 1.-  Actuar com a centre de recepció i interpretació dels valors naturals i paisatgístics de l’itinerari esmentat, i per extensió, dels valors ambientals de l’alta muntanya, en una comarca on la valorització del patrimoni s’ha convertit en un dels eixos vertebradors de la seva economia

2.- Divulgar –a partir de la recuperació dels espais i els usos tradicionals de la casa- les formes de vida tradicionals de la muntanya, crear un equipament  especialitzat en la recuperació i difusió del patrimoni etnològic i antropològic específic de la comarca amb especial incidència en el camp de les activitats i els cicles productius,  les professions, el pastoralisme, l’arquitectura tradicional i l’artesania i l’herboricultura popular...

3.- Dinamitzar el sector turístic, creant o convinant les noves ocupacions amb les tradicionals, sobretot les ramaderes, de cara a mantenir una ocupació estable al llarg de l’any i  crear llocs de treball permanents.

Com a primera actuació que s’ha dut a terme ha estat la restauració de “Casa Solé”, consistint en l’arranjament, consolidació de l’estructura.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 188.784,32€, dels qual 48.545,00€ han estat finançats per Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 

Actuació subvencionada per: