al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes

DILLUNS 06 ABRIL 2020

Ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, destinats a persones treballadores en règim d’autònoms

- Ajut de fins a 2.000€, amb l’objectiu de garantir un salari del mes de març de 950€

- Limitat als autònoms com a persones físiques, donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que hagin vist suspesa la seva activitat arran del decret de l’estat d’alarma

- Per optar-hi cal que el resultat econòmic del mes de març del 2020 hagi estat inferior a 950€ i haver tingut una reducció mínima del 35% dels ingressos en relació al mes de març del 2019

- La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 25.000€

- El termini de presentació de sol·licituds s’inicia dilluns 6 d’abril i s’estendrà fins a esgotar el crèdit pressupostari. S’ha de tramitar via telemàtica, amb certificat digital. En cas de no disposar-ne, es podrà fer també amb l’idCAT Mòbil https://idcatmobil.seu.cat/

- Les resolucions seran per ordre d’entrada, fins a esgotar la partida prevista de 7,5 milions/€

- El tràmit no requereix adjuntar cap documentació justificativa d’ingressos ni despeses, només una declaració responsable

- El termini màxim de resolució serà el 5 de juny, s’abonarà en un únic pagament. L’administració podrà requerir documentació justificativa fins al 31 de desembre del 2020

- Lloc web del Departament de Treball per efectuar els tràmits:

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1

Resum ampliat Pimec:

https://www.pimec.org/ca/institucio/