al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació ordenança reguladora de tinença i protecció dels animals

DIMARTS 18 AGOST 2020

Els animals domèstics són per naturalesa éssers socials que sempre han estat molt apreciats pels humans, fins al punt d’acollir-los a casa com un membre més. La tinença d’animals domèstics aporta beneficis per la salut de les persones, avantatges de tipus emocional, afavoreix l’exercici físic i millora les relacions interpersonals entre d’altres aspectes. Tots els animals sigui quina sigui la seva espècie tenen el dret de ser respectats. Amb el temps, el número d’animals domèstics a les ciutats s'ha incrementat progressivament.

Els governs i els serveis municipals han treballat per garantir una bona convivència entre els animals i les persones, mitjançant la promoció d’actituts i conductes cíviques que fomentin un model de ciutat més neta, més sostenible i on la convivència sigui més fàcil i agradable. Així, l’Ajuntament, ha impulsat campanyes desensibilització envers la tinença responsable, de promoció de l’esterilització, d’implantació de microxip i de registre censal.

La present Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals té, doncs, com a objectiu primordial, regular i promoure la tinença responsable i la protecció dels animals domèstics, fomentant els valors cívics i de corresponsabilitat entre la ciutadania, en tot allò que té relació amb els animals.

Ordenança