al contingut a la navegació Informació de contacte

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A L'ANY 2021

El CONSELL COMARCAL DE L'ALTA RIBAGORÇA ens ha fet arribar la següent informació:

Amb data 26 d'abril es va fer pública la RESOLUCIÓ TES/1169/2021, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021, que finalitza el dia 4 de juny de 2021

Us adjuntem les bases, la convocatòria, els models de sol·licitud i el full de resum explicatiu.

Per atencions personalitzades i presentació de sol·licituds cal que us dirigiu directament al Consel Comarcal de l'Alta Ribagorça, telèfon 973 690353, o bé  a habitatge@ccar.ddl.net/www.altaribagorça.cat, i demanar cita prèvia amb el servei d’habitatge.

També es pot fer sol·licitud telemàtica mitjançant identificació digital a través de la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Convocatòria

Bases reguladores

Quadre resum lloguer

Sol.licitud subvenció

Sol.licitud tranferència bancària