al contingut a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes, anualitat 2022

 Convocatòria i Bases per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes, anualitat 2022
Són beneficiàries dels diferents programes objecte d’aquesta Convocatòria les entitats següents:
a) Programa A: les entitats de la demarcació de Lleida, inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
b) Programa B: els consells esportius de la demarcació de Lleida. inscrits o adscrits al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
c) Programa C: les federacions esportives de Lleida. inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
d) Programa D: esportistes lleidatans i lleidatanes, persones físiques empadronades a qualsevol municipi de la demarcació de Lleida amb un empadronament mínim de 4 anys anteriors a l’inici del període d’execució, d’edat compresa entre els 8 i 30 anys.
e) Programa E: les entitats de la demarcació de Lleida, inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
📎 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Des de l’Àrea d’Esports de la Presidència de la Diputació de Lleida, us convoquem a la reunió telemàtica informàtica de les bases i criteris de la subvenció d’esports 2022 de la Diputació de Lleida.

 Us oferim dues dates de reunió el 15 i 16 de maig a les 19h, via Teams.

 Per connectar-se a la reunió del dilluns 15 de maig a les 19h, cliqueu el següent enllaç

 Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 358 166 688 563 

Código de acceso: a2XtEL 

Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

 Per connectar-se a la reunió del dimarts 16 de maig a les 19h, cliqueu el següent enllaç.

Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 340 853 305 616 

Código de acceso: CnHhE4 

Descargar Teams | Unirse en la web