al contingut a la navegació Informació de contacte

Publicació de la subvenció de l'IDAPA 2024

Us informem que avui dia 16 de maig s’ha publicat al DOGC la resolució deconvocatòria de subvencions de l’IDAPA, per activitats que es faran durant el2023,RESOLUCIÓ TER/1667/2024, de 9 de maig, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2024 (ref. BDNS 760843).

Aquesta convocatòria està regulada per la RESOLUCIÓ VPD/1894/2021, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran. I la Resolució de modificació  publicada el dia 3 de maig de 2022, RESOLUCIÓVPD/1250/2022, de 28 d'abril, de modificació de la RESOLUCIÓ VPD/1894/2021, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu iAran.

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentaciópertinent, és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria, per tant finalitza el 5 de juny de 2024, inclòs

Seran susceptibles de ser subvencionades les activitats realitzades entre 1 degener i el 21 de novembre de 2024.

Perresoldre dubtes sobre la convocatòria i com cal omplir la sol·licitud, farem sessions virtuals explicatives els següents dies

      •            Sessió , dia 22 de maig a les 12:00h, per accedir cliqueu

La presentació de les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment deconcessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar per viatelemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, al webhttps://web.gencat.cat/ca/tramits.

La sol·licitud i la justificació de la subvenció s'han d'emplenar en elformulari específic habilitat per tramitar aquesta subvenció, que es potdescarregar des de l'adreça electrònica https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-desenvolupament-local-i-promocio-del-patrimoni-cultural-de-lAlt-Pirineu-i-Aran, i ha de ser formalitzat pel/per la representant legal de la personainteressada.