al contingut a la navegació Informació de contacte

Mesures que entren en vigor a partir del 15 de març derivades de l’estat d’alarma

L'Ajuntament de la Vall de Boí

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans/ciutadanes només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:
 
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial, quan no puguin fer-ho de forma telemàtica
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.
 
Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
 
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.