al contingut a la navegació Informació de contacte

CONVOCATÒRIA PLAÇA DE VIGILANT CONSORCI DEL PATRIMONI MUNDIAL DE LA VALL DE BOÍ.

Segons la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, en els quals s’inclouen els pressupostos de les entitats participades de forma no majoritària per la Generalitat de Catalunya (classificades AP-SEC), de les que aquest Consorci en forma part.

 I atès que en la Comissió de Govern del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí de 3 de Febrer de 2022, es va adoptar l’Acord d’aprovar l’expedient del pressupost de l’exercici 2022, en el qual s’inclou la contractació de personal per a la temporada d’estiu,

Es convoca la següent plaça:

Categoria: Vigilant.

Grup:   E

Complement de Destí nivell 11

Complement Específic 529,39

Inici de l’activitat: 8-4-2022

Fi de l’activitat 9-10-2022

Requisits:

Carnet de conduir i vehicle propi

Català i castellà escrit i oral

Es valorarà el coneixement d’altres llengües, l’experiència en feines similars d’atenció al públic  i els coneixements informàtics.

 Els interessat/des podeu remetre el vostre CV al correu  info@centreromanic.com

 Data màxima de recepció de currículums: 31-03-2022