al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria per a proveir el lloc de gerent del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí

La Comissió de Govern del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, en sessió celebrada el dia 3 de febrer de 2022, ha adoptat, entre d’altres, els següents acords:

Primer.- CONVOCAR un concurs específic per proveir el lloc de treball de Gerent del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí , grup Alta Direcció.

Segon.- APROVAR les bases reguladores de les bases selectives que han de regir la convocatòria.

Tercer. Presentació de sol·licituds: Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud al correu gerencia@vallboi.ddl.net, fins al 15 de març de 2022

Quart. COMISSIÓ DE VALORACIÓ. La comissió de valoració del concurs específic estarà constituït de la manera següent:
President/a: Departament de Cultura
Subdirector general de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic.
Vocal: Departament de Cultura
Responsable de Seguiment i Control del Sector Públic.
Vocal : Ajuntament de la Vall de Boí
Secretari i òrgan de control economicofinancer intern del Consorci Patrimoni mundial

Fitxers adjunts