al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts a la iniciativa cultural

Avui el DOGC publica la RESOLUCIÓ CLT/2486/2023, de 29 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 706429).

 📎 Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya o les entitats que en depenen, les universitats catalanes, les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.

 El període per presentar les sol·licituds és del 11 al 24 de juliol de 2023. El dia 24 de juliol es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=964669