GALERIA FOTOGRÀFICA

L'Ajuntament

Tauler Anuncis

EDICTE sobre l’adopció d’acord en matèria urbanística
15/02/2013 13:07
Exp 02/12 PG EDICTE sobre l’adopció d’acord en matèria urbanística Mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 27 de desembre de 2012, es va acordar el canvi de figura de planejament urbanístic derivat d’estudi de detall a pla de millora urbana, en considerar-la més ajustada a dret, mitjançant la convalidació dels tràmits i la posterior aprovació provisional. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, mitjançant escrit de data 14 de febrer, ha requerit, entre altres qüestions, que la convalidació del tràmit d’aprovació inicial i d’informació pública estigui validada pel mateix òrgan que va acordar l’aprovació inicial. També, recorda que la informació pública ha de ser pel termini d’un mes, per tant, caldrà completar-la. Es sotmet la proposta a un període d'informació pública de quinze dies hàbils des del dia següent a la data de la publicació del present Acord al BOP, al Diari Segre i a la web municipal, per tal de completar el termini fixat d’un mes, d’acord amb les disposicions de l’art. 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost. Joan Perelada i Ramon L’Alcalde La Vall de Boí, 14 de febrer de 2013.

NOTÍCIES

AGENDA DE L'AJUNTAMENT

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30


AGENDA DELS MUNICIPIS

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30

Ajuntament de La Vall de Boí
Passeig de Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Telèfon: 973 694 018 Fax: 973 694 032
E-mail: ajuntament@vallboi.ddl.net
Durro-Saraís
Entitat Municipal Descentralitzada
Plaça l’Estudi, 1
25527 Durro
President: Manel Visen Joaniquet
Desenvolupat per SEMICSE Internet