GALERIA FOTOGRÀFICA

L'Ajuntament

Tauler Anuncis

Ampliació d’una instal•lació ramadera consistent en la construcció d’un magatzem
30/07/2012 09:26
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ.

ANUNCI

La societat Casa Guash, SCP ha sol•licitat l’obtenció d’una llicència urbanística per a l’ampliació d’una instal•lació ramadera consistent en la construcció d’un magatzem, en una nau ubicada en sòl no urbanitzable (pol. 5 parc. 675). En compliment d’allò establert en l’article 49.3 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, se sotmet aquest projecte a informació pública pel termini de vint dies a comptar des de la data de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Durant aquests termini l’expedient romandrà a disposició de qualsevol persona interessada a la secretaria de l’Ajuntament de la Vall de Boí, en hores d’oficina.

Joan Perelada i Ramon
L’alcalde-president

La Vall de Boí, 5 de juliol de 2012

NOTÍCIES

AGENDA DE L'AJUNTAMENT

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30


AGENDA DELS MUNICIPIS

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30

Ajuntament de La Vall de Boí
Passeig de Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Telèfon: 973 694 018 Fax: 973 694 032
E-mail: ajuntament@vallboi.ddl.net
Durro-Saraís
Entitat Municipal Descentralitzada
Plaça l’Estudi, 1
25527 Durro
President: Manel Visen Joaniquet
Desenvolupat per SEMICSE Internet