GALERIA FOTOGRÀFICA

L'Ajuntament

Tauler Anuncis

Ampliació d’una construcció destinada a ús de càmping
30/07/2012 09:23
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ.

ANUNCI

El senyor Gerard Castellarnau Plaza, actuant en nom propi, ha sol•licitat l’obtenció d’una llicència urbanística per a l’ampliació d’una construcció destinada a ús de càmping (edifici de serveis Càmping Boneta), ubicada en sòl no urbanitzable, parcel•la 9010 del polígon 2; de Barruera. En compliment d’allò establert en l’article 56.3 i 58 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, se sotmet el present Acord a informació pública pel termini de vint dies a comptar des de la data de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i un diari de tirada provincial. Durant aquests termini l’expedient romandrà a disposició de qualsevol persona interessada a la secretaria de l’Ajuntament de la Vall de Boí, en hores d’oficina.

Joan Perelada i Ramon
L’alcalde-president

La Vall de Boí, 5 de juliol de 2012

NOTÍCIES

AGENDA DE L'AJUNTAMENT

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. 16
 19. 17
 20. 18
 21. 19
 22. 20
 23. 21
 24. 22
 25. 23
 26. 24
 27. 25
 28. 26
 29. 27
 30. 28
 31. 29
 32. 30
 33. 31


AGENDA DELS MUNICIPIS

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. 16
 19. 17
 20. 18
 21. 19
 22. 20
 23. 21
 24. 22
 25. 23
 26. 24
 27. 25
 28. 26
 29. 27
 30. 28
 31. 29
 32. 30
 33. 31

Ajuntament de La Vall de Boí
Passeig de Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Telèfon: 973 694 018 Fax: 973 694 032
E-mail: ajuntament@vallboi.ddl.net
Durro-Saraís
Entitat Municipal Descentralitzada
Plaça l’Estudi, 1
25527 Durro
President: Manel Visen Joaniquet
Desenvolupat per SEMICSE Internet