GALERIA FOTOGRÀFICA

L'Ajuntament

Tauler Anuncis

EDICTE sobre l’adopció d’un acord en matèria urbanística
05/07/2011 18:48
El Ple d’aquest Ajuntament, reunit en sessió ordinària celebrada el 6 de juliol de 2010, va acordar l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries per a la requalificació d’un terreny a clau 1a (era del paller de Garbot) al nucli de Durro.
En compliment del que determina l'article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, les modificacions aprovades se sotmeten a informació pública durant el termini d'un mes, a efectes d'examen i de reclamacions. Aquest termini s’amplia en un mes, en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost, en compliment de la disposició addicional desena del citat DL 1/2010. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. La Vall de Boí, 23 de juny de 2011. Cristóbal Blancas Leon El secretari interventor

Imatges relacionades

logologo

NOTÍCIES

AGENDA DE L'AJUNTAMENT

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30


AGENDA DELS MUNICIPIS

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30

Ajuntament de La Vall de Boí
Passeig de Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Telèfon: 973 694 018 Fax: 973 694 032
E-mail: ajuntament@vallboi.ddl.net
Durro-Saraís
Entitat Municipal Descentralitzada
Plaça l’Estudi, 1
25527 Durro
President: Manel Visen Joaniquet
Desenvolupat per SEMICSE Internet